अजितदादांच्या एका फोनवर रुबी हॉलने बिलासाठी १८ तास ताटकळत ठेवलेला कुणाल पावडे यांचा मृतदेह दिला नातेवाईकांच्या ताब्यात…