Contact Us

aaplaawajnews author
अतुलसिंह शै.परदेशी

मुख्य संपादक आपला आवाज न्यूज नेटवर्क 9970962444 [email protected]

पवन गाडेकर

निवासी संपादक

किरण वाजगे

कार्यकारी संपादक

विजय कोल्हे

सांस्कृतिक संपादक

रोहीत खर्गे

विभागीय संपादक

संगीता तरडे

विभागीय संपादिका

रामदास सांगळे

विभागीय संपादक

दत्ता गाडगे

विभागीय संपादक

रविंद्र खुडे

विभागीय संपादक

सदानंद शेवाळे

आंबेगांव ब्युरो चीफ

सुजित सरजिने

मुख्य व्यवस्थापक