वडगाव कांदळीत जनावरांमध्ये आढळला लम्पी स्किन डिसीज आजार