पिपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील अविकसित भागही महानगरपालिकेतच विलीनीकरण करावा महापौर व सत्तारुढ पक्षनेते यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

रोहित खर्गे, पुणे विभागीय संपादक

पिंपरी दिनांक २१ डिसेंबर :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा ( पीसीएनटीडीए) विकसित असलेला भाग हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये तर अविकसित असलेला भाग हा पुणो महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ह्टीत समाविष्ट करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मान्यता दिली असल्याचाबतची माहिती वर्तमान पत्रामध्ये प्रसिध्द झाली आहे.

खरंतर पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये अगोदरच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ (एमआयडीसी) या तीन संस्था कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत या संस्थामार्फत शहरामध्ये रस्ते विकसन, निवासी, बिगर निवासी व औद्योगिक इमारतींना बांधकाम परवानगी देणे, पाणीपुरवठा करणे व शहराचा मुलभूत विकास करणे, इ. विकासकामे केली जातात. या तीन वेगवेगळ्या संस्थाचे शहराच्या विकासकामावर वेगवेगळे नियंत्रण असल्याने विकास कामाबाबत कोणताही निर्णय घेत असताना वेळोवेळी अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असतात.

आता पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) अविकसित असलेला भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचेकडे विकसनासाठी दिल्यास शहराच्या विकास कामांमध्ये आणखी चौथी संस्था निर्माण होईल व त्यामुळे अडचणीमध्ये आणखी भर पड़ शकते.

म्हणून शहराचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या बव औद्योगीकरण याचा विचार करुन शहराचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी व विकास कामात उदवनान्या अडचणी वेळीच दुर करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) विकसित भागाबरोबर अविकसित असलेला भागही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करणेत यावा अशी मागणी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचेकडे पत्राद्वारे करणेत आली आहे. अशी माहिती महापौर उषा उर्फ माई ढोरे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *