आंद्रा धरणातील १०० एमएलडी पाण्यासाठी प्रतीक्षा संपली!

रोहित खर्गे विभागीय संपादक ०२ जून २०२२ पिंपरी पिंपरी-चिंवचडमधील पाणी पुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला आंद्रा, भामा आसखेड प्रकल्पाचा पहिला

Read more