नोटरी वकिलांवर भा. दं. वि. कलम 420 नुसार गुन्हे दाखल करू नयेत; वकिलांची मागणी

दि. २०/०१/२०२३ पिंपरी पिंपरी :  पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये प्रतिज्ञापत्र करारनामा व इतर कागदपत्रे नियमानुसार नोटरी करीत असतात. या

Read more