तर सोसायट्यांच्या मधील ओला कचरा आयुक्तांच्या केबिनमध्ये टाकू – संजीवन सांगळे, सचिव, चिखली-मोशी हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन, पिंपरी चिंचवड , पुणे

पिंपरी चिंचवड मनपाच्या बिल्डर धार्जिण्या प्रशासनाकडून सोसायटी धारकांची मुस्कटदाबी

स्वछ भारत अभियांनांतर्ग 80 पेक्षा जास्त सदनिका असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रोज निर्माण होणार ओला कचरा, घनकचरा व्यवस्थापन करताना निर्माण होणारा ओला कचरा सोसायटीमध्येच त्यावर प्रक्रिया करून जिरवणे बंधनकारक आहे, त्यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपाने प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक यांना त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सोसायटी धारकांना ओला कचरा सोसायटीमधेच जिरवण्यासाठी प्रकल्प तयार करून देणे बंधनकारक केलेले आहे, त्यासाठी प्रकल्पाला जागा उपलब्द करून देणे, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी मशीन उपलब्द करून देणे, हे पिंपरी चिंचवड मनपाने बिल्डरला बंधनकारक केलेले आहे, हा कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प जर त्या बांधकाम व्यावसायिक यांनी त्यांच्या बांधकाम प्रोजेक्टमध्ये करून दिलेला नसेल तर पिंपरी चिंचवड मनपाकडून त्या बांधकाम व्यावसायिक यांना त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही, हा ओला कचरा सोसायटीमध्येच प्रक्रिया करून जिरवण्याचा प्रकल्प ह्या बांधकाम प्रकल्पात केलेला आहे असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (M.P.C.B) चे प्रमाणपत्र, NOC असल्याशिवाय पिंपरी चिंचवड मनपाने त्या बांधकाम प्रकल्पाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये असा नियम आहे, परंतु पिंपरी चिंचवड मनपाच्या बांधकाम विभागाने असा कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प, किंवा मशिन्स नसणाऱ्या 99% गृहप्रकल्पाना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत, आणि आता पिंपरी चिंचवड मनपा ह्या सर्व सोसायट्यांच्या मागे लागली आहे की, ओला कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवा, हा प्रकल्प चालू करा, अन्यथा आपल्या सोसायट्यामधील ओला कचरा उचलला जाणार नाही, व सद्या पिंपरी चिंचवड मनपाकडून सोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलला जात नाही, ह्या सर्व गोष्टीबाबत आम्ही पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त श्रावणजी हर्डीकर साहेब यांना भेटून, पत्रव्यवहर करून कोणत्याही बिल्डरने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प सोसायट्यांमध्ये करून दिलेला नसल्याचे निदर्शनास आणून देऊन हे प्रकल्प नसताना देखील आपल्या पिंपरी चिंचवड मनपाच्या बांधकाम विभागाने ह्या सर्व बांधकाम प्रकल्पाना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत, असे निदर्शनास आणून दिलेले आहे व ज्या अधिकाऱ्यांनी हे प्रकल्प तपासणी न करता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची NOC चेक न करता बांधकाम प्रकल्पाना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत, त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करा आणि सर्व बिल्डरला सर्व सोसायट्यांमध्ये हे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प त्वरित सुरू करण्याचे आदेश द्या, असे वारंवार सांगून, पत्रव्यवहार करून देखील आयुक्त हर्डीकर साहेब यांनी बिल्डर किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर काहीही कार्यवाही केलेली नाही, उलटपक्षी सोसायट्यांचा ओला कचरा सोसायटीमधून न उचलून सोसायटीधारकांची मुस्कटदाबी चालू केलेली आहे,

आयुक्त हर्डीकर साहेब बिल्डर आणि आपल्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना का वाचवत आहेत? आणि सामान्य सोसायटी धारकांना, जे नियमितपणे निमूटपणे मनाचे सर्व कर भरत असताना त्यांनाच का वेठीस धरत आहेत?नियमाचे उलघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक व त्यांना वाचवणाऱ्या मनपाच्या अधिकाऱ्यांवर यांच्यावर कार्यवाही का करत नाहीत? हे प्रश्न फेडरेशन व सर्व सोसायटी धारकांना पडत आहे

जर पुढील सात दिवसात पिंपरी चिंचवड मनपाच्या माननीय आयुक्तांनी हे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रोजेक्ट ज्या बिल्डरनी त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पात करून दिलेले नाहीत, तसेच हे चेक न करता ज्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या सर्व बांधकाम प्रकल्पाना हा कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नसताना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला आहे त्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही केली नाही तर सोसायट्यांच्या मधील ओला कचरा आयुक्तांच्या केबिनमध्ये टाकून आंदोलन केले जाईल

जो पर्यंत बिल्डर सर्व सोसायट्यांना हे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प करून देत नाहीत, मशिन्स घेऊन देत नाहीत तो पर्यंत कोणत्याही सोसायटीमधील ओला कचरा उचलणे बंद करू नये, अन्यथा खूप मोठे आंदोलन केले जाईल…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *